Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là gì và những điều cần lưu ý

hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp chính là thước đo để xác định hoạt động của doanh nghiệp có hiệu quả không, doanh nghiệp có khả năng thanh khoản, thanh toán các khoản nợ khi đến hạn hay không. Do vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là gì?

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là gì

hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là tỉ số giúp đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp như các khoản vay nợ ngắn hạn, các khoản nợ phải trả ngắn hạn bằng các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp như tiền mặt, hàng hóa, hay các khoản phải thu. Hệ số này càng cao thì chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ tốt. Ngược lại, nếu hệ số này càng nhỏ thì năng lực thanh toán của doanh nghiệp này càng thấp, thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp không tốt, thậm chí làm ăn thua lỗ có thể phá sản.

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp trong việc thanh toán các khoản nợ cho các cá nhân, tổ chức có đã cho doanh nghiệp vay vốn hoặc nợ tiền.

Các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp có thể là các khoản vay vốn từ ngân hàng, các khoản nợ tiền nguyên phụ liệu, vật tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh phải trả cho người bán hàng, hay các khoản nợ hàng hóa, sản phẩm mà người mua đã đặt trước đó, các khoản thuế phải nộp nhưng chưa nộp vào ngân hàng nhà nước hay các khoản lương cho công nhân viên.

Các khoản tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn thường ở dạng tiền tệ như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu từ người mua, hàng hóa, sản phẩm, hàng gửi bán hay các khoản đầu tư ngắn hạn.

Phân tích hệ số nợ ngắn hạn để làm gì?

hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Nhờ phân tích hệ số này, bản thân doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể hình dung hoạt động của công ty, khả năng sử dụng vốn có hiệu quả không, hiệu quả bán hàng có tối ưu không. Nếu công ty gặp nhiều vấn đề trong quá trình bán hàng, thu nợ để chuyển đổi sang tiền tệ thì công ty có thể sẽ gặp khó khăn trong thanh khoản.

Như vậy, nếu công ty hoạt động hiệu quả thì nó được thể hiện rõ qua hệ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nếu tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tăng lên và nợ ngắn hạn giảm xuống thì đây là doanh nghiệp thanh khoản tốt. Mặt khác, nếu tốc độ tăng của tài sản lưu động và nợ ngắn hạn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của nợ ngắn hạn hoặc có xu hướng giảm thì doanh nghiệp sẽ không có khả năng thanh toán tốt.

Tuy nhiên, khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp chỉ nói lên tình hình tài chính, khả năng thanh toán tốt của doanh nghiệp chứ không phản ảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả không.

Hệ số nợ ngắn hạn cao hay thấp sẽ có lợi cho công ty?

hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Nếu tài sản lưu động tồn lớn dưới dạng hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi hay hàng hóa thành phẩm tồn kho nhiều thì có nghĩa là doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc đòi nợ và bán hàng, điều này sẽ ảnh hướng lớn đến doanh thu, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thêm nữa, nếu tiền tệ tồn lớn tại doanh nghiệp cũng phải ảnh doanh nghiệp dùng vốn chưa hiệu quả, vốn chưa được đầu tư kinh doanh hết mức để tạo lợi nhuận tối đa cho công ty.

Bên cạnh đó, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn có thể các nguồn vốn vay dài hạn như các khoản trả trước cho người bán, hoặc hình thành từ khác khoản nợ như ký quỹ, ký cược hoặc từ nguồn vốn chủ sở hữu thì có nghĩa doanh nghiệp thực chất đang nợ nhất nhiều vốn vay từ bên ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, nếu không có kế hoạch kinh doanh hiệu có, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn tài chính khi các khoản nợ đến hạn cần trả, cũng như phải thanh khoản các khoản lãi vay.

Chính vì vậy, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn càng lớn chưa hẳn đã là tín hiệu đáng mừng cho mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đưa tỷ số này về mức hợp lý tùy theo ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, mà vẫn có khả năng thanh toán nợ ngắn hạn để đảm bảo danh tiếng uy tín cho doanh nghiệp trước các đối tác kinh doanh, các nhà đầu tư

Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu khái niệm hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn cũng như cách xác định tỷ số hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn an toàn, hiệu quả. Hy vọng  các bạn áp dụng thành công cho doanh nghiệp của mình.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *