Tìm hiểu về mức lương tối thiểu vùng 2021

Mức lương tối thiểu vùng 2021

Mức lương tối thiểu vùng 2021 là câu hỏi mà nhiều độc giả đang băn khoăn. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mức lương tối thiểu vùng năm 2021 qua bài viết sau nhé

Khái niệm về mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng 2021

Mức lương tối thiểu vùng 2021 được xác định là mức lương tối thiểu, thấp nhất mà người lao động được trả khi thực hiện công việc lao động đơn giản nhất, trong điều kiện bình thường, được tính tùy theo khu vực vị trí địa lý nhất định, đảm bảo phù hợp với mức sống tối thiểu, điều kiện kinh tế của khu vực đó.

Ngoài ra mức lương tối thiểu vùng còn được xem xét, điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động, mức sống tối thiểu với mức lương trên thị trường, hay năng suất của người lao động, mức độ cung cầu của thị trường lao động, mức độ sẵn sàng chi trả của doanh nghiệp, chỉ số tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Đặc điểm mức lương tối thiểu vùng 2021

Sau khi xem xét và điều chỉnh bởi các cơ quan ban ngành có liên quan, mức lương tối thiểu vùng của Việt Nam năm 2021 có đặc điểm sau : mức lương tối thiểu vùng của Việt Nam được chia thành 4 khu vực, mức lương tối thiểu vùng được dựa trên các tiêu chí về trình độ, tay nghề của người lao động hay mức lương tối thiểu vùng có thể thay đổi theo quy định

Mức lương tối thiểu vùng năm.

Mức lương tối thiểu vùng 2021

Theo quy định, mức lương tối thiểu vùng của Việt Nam năm 2021 được chia thành các loại như sau

  • Với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn vùng I thì phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 4.420.000 đồng/tháng.
  • Với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn vùng II thì phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.920.000  đồng/tháng.
  • Với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn vùng III thì phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.430.000  đồng/tháng.
  • Với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn vùng III thì phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.070.000  đồng/tháng.
  • Trong đó, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu 2021 được quy định cụ thể tại Bảng phụ lục của Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Quy tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đối với các doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nào thì phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng  đó. Với các doanh nghiệp có nhiều cơ sở kinh doanh trên các địa bàn khác nhau với mức lương tối thiểu vùng khác nhau, thì doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo từng cơ sở kinh doanh.

Với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên nhiều địa bàn với mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì doanh nghiệp phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn mà có thay đổi tên hoặc chia tách tạm thời thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng là mức lương tối thiểu tại địa bàn trước chia tách hay thay đổi tên cho đến khi có quy định mới.

Với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì doanh nghiệp phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao nhất  theo địa bàn.

Mức lương tối thiểu vùng 2021

Với các doanh nghiệp có trụ sở hoạt động đặt tại thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập từ 1 địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh tại Mục 3 phụ lục ban hành kèm nghị định  90/2019/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất, doanh nghiệp không được trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định cho người lao động làm việc giản đơn nhất. Do đó người sử dụng lao động có thể lấy mức lương đó làm cơ sở để thỏa thuận mức lương cụ thể với từng lao động theo điều kiện lao động bình thường, giờ làm việc bình thường và đảm bảo hoàn thành công việc.

Mức lương đó phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng cho người lao động làm việc đòi hỏi có tay nghề, học nghề, được đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Đồng thời mức lương người lao động được hưởng có thể bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp đã được quy định trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, hay quy chế doanh nghiệp.

Với người lao động làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, người sử dụng lao động phải đảm bảo chi trả các tiền chế độ khi người lao động tăng ca, làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc hoặc các chế độ bồi dưỡng khác cho người làm việc nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật.

Trên đây, là quy định về mức lương tối thiểu vùng 2021. Hy vọng các bạn nắm vững các quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2021 để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *