Cách bỏ lưu mật khẩu Gmail trên Google Chrome

Gmail là nơi chứa những thông tin cá nhân và thư từ quan trọng nên việc bảo mật kỹ lưỡng là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu chẳng may khi bạn dùng nhờ máy tính của người khác mà lưu lại mật khẩu thì cần phải gỡ đi. Sau đây là cách bỏ lưu mật …
Đọc tiếp Cách bỏ lưu mật khẩu Gmail trên Google Chrome