Bạn sẽ làm gì khi thất nghiệp ở tuổi 30?

Bạn nghĩ công việc sẽ là của bạn mãi mãi? Bạn không vội tìm việc vì mình mới ra trường? Vậy có bao giờ bạn nghĩ bản thân sẽ làm gì khi thất nghiệp ở tuổi 30 chưa? Đây là điều có thể xảy ra với bất cứ ai? Tuy nhiên, khi đã xây dựng …
Đọc tiếp Bạn sẽ làm gì khi thất nghiệp ở tuổi 30?